Nisekoi ending 3

“TRICK BOX” by Seishirou Tsugumi (Mikako Komatsu)