My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! ending

https://youtu.be/yLwJZ0OSpwU?list=PLRe9ARNnYSY5oTCdKApuoIUw0K_4wTe82

“Bad End” - Shouta Aoi