Katana Maidens ~ Toji No Miko - Ending 2 | Mirai Epilogue

Artist: Kaede Hondo, Saori Ōnishi, Azumi Waki, Hina Kino, Risae Matsuda, and Eri Suzuki
Song: Mirai Epilogue