ISLAND - Opening | Eien no Hitotsu

Artist: Yukari Tamura
Song: Eien no Hitotsu