Digimon ReArise Opening

https://youtu.be/oukD5QqQE3I