Akatsuki no Yona opening

“Akatsuki no Yona (暁のヨナ)” by Kunihiko Ryo